Archiv pro štítek: jáma Jaromír

Přípravné a dobývací práce na ložisku Horní Město

Ložisko bylo rozfáráno třemi patrovými horizonty oblasti jámy Jaromír. Nová jáma byla rozfárána štolou Josef, druhým a třetím patrem.

Štola sv. Antonína Paduánského

Nejdůležitějším hlavním důlním dílem v hornoměstském rudním revíru je štola sv. Antonín Paduánský, která byla zaražena s největší pravděpodobností

Jáma Jaromír

Jáma Jaromír byla vyhloubena v rámci geologického průzkumu v roce 1956. Po rekonstrukci v roce 1961 byla vyhloubena do

Geologicko-průzkumné práce na ložisku Horní Město

Hornoměstský rudní revír se nachází v jižní části vrbenské série. Tato je postižena variským vrásněním a regionální metamorfózou, takže

Mobile Sliding Menu