Archiv pro štítek: Nová jáma

Přípravné a dobývací práce na ložisku Horní Město

Ložisko bylo rozfáráno třemi patrovými horizonty oblasti jámy Jaromír. Nová jáma byla rozfárána štolou Josef, druhým a třetím patrem.

Štola Josef

Štola spojovala povrch s úrovní 1. patra dolu. Sloužila hlavně jako odvodňovací štola, kterou vytékaly důlní vody na povrch.

Nová jáma

Nová jáma byla vyhloubena v roce 1962 na konečnou hloubku 147 m (jámová tůň). Souřadnice středu jámy : Y =

Geologicko-průzkumné práce na ložisku Horní Město

Hornoměstský rudní revír se nachází v jižní části vrbenské série. Tato je postižena variským vrásněním a regionální metamorfózou, takže

Mobile Sliding Menu