Blog

Při letošní návštěvě hornoměstského podzemí zveme zájemce o hornickou historii na prohlídku Petrova okruhu, který navazuje na Staré patro, jehož převážnou část bylo možné shlédnout již při loňských slavnostech. Petrův okruh je asi 45 m hluboko pod centrem obce, zhruba v prostoru pod křižovatkou na Dobřečov. Celkově je zpřístupněno asi 150 m chodeb a pro jeho návštěvu je třeba zdolat dvacetimetrový prudký úsek vybavený žebříky. Ty jsou pevně přichyceny ke skále. Hodit se budou i rukavice a vhodná obuv. Na Petrově okruhu se projdeme starými chodbami a nahlédneme do středověkových dobývek, ale i k dalšímu komínu směřujícímu dolů až na úroveň štoly Sv. Antonína Paduánského. Po trase bude možné shlédnout také historický důlní trakař na dopravu rudy, který tady zanechali naši předkové. Návštěvníky budou provádět zkušení členové našeho Hornického spolku Horní Město, z.s.

10/11