Archiv kategorií: Aktuálně

19. a 20. července 2019 se opět po roční pauze mimořádně otevírá hornoměstské podzemí. Z technických důvodů bude vynechána štola Antonína Paduánského a bude možné navštívit Staré patro a Petrův obzor. Do podzemí se bude fárat rekonstruovanou úpadnicí o úklonu 20 stupňů, která umožňuje navštívit podpovrchové partie hornoměstského podzemí bez nutnosti procházet bezmála 500 m dlouhou odvodňovací štolou. Petrův okruh se nachází v hloubce cca 45 m pod centrem obce. Celkově bude zpřístupněno asi 230 m chodeb a během návštěvy je nutné zdolat dvacetimetrový prudký úsek vybavený žebříky. Na Petrově okruhu je možné vidět staré chodby a středověké dobývky, ale i komín směřující až na úroveň štoly Sv. Antonína Paduánského. Součástí této výjimečné události je i přednáška o hornictví v Horním Městě a výstava hornických artefaktů, map a fotografií z činnosti Hornického spolku Horní Město, z.s. Program: Pozvánka.pdf GPS Nová úpadnice: 49.9113392N, 17.2132922E Mapa: odkaz Mapy.cz

V pátek 19. a v sobotu 20. července 2019 se opět po roční pauze mimořádně otevírá hornoměstské podzemí, a to v rámci tradičních hornoměstských hodů. Bude vynechána štola Antonína Paduánského a bude možné navštívit Staré patro a Petrův obzor. Do podzemí se bude fárat nově vybudovanou úpadnicí, která umožňuje navštívit podpovrchové partie hornoměstského podzemí bez nutnosti procházet bezmála 500 m dlouhou odvodňovací štolou. Petrův okruh se nachází v hloubce cca 45 m pod centrem obce. Celkově bude zpřístupněno asi 150 m chodeb a pro jeho návštěvu je třeba zdolat dvacetimetrový prudký úsek vybavený žebříky. Na Petrově okruhu je možné vidět staré chodby a středověké dobývky, ale i komín směřující až na úroveň štoly Sv. Antonína Paduánského. Podzemí pod Horním Městem se podařilo zpřístupnit v rámci projektu „Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě – Revitalizace centra obce po těžební činnosti – zajištění starých dobývek – dodatečné stavební…

Číst více

V sobotu 21. července 2018 se ve spolupráci s Hornickým spolkem Horní Město, z.s. po roční pauze opět mimořádně otevírá hornoměstské podzemí, a to v rámci 6. ročníku Hornických dnů a jubilejního 20. ročníku tradičních hodů. Bude možné navštívit Staré patro a Petrův obzor, a pokud to podmínky dovolí, tak i zčásti odvodňovací štolu Antonína Paduánského. V tento den se stane hornoměstské podzemí jedinou přístupnou důlní expozicí v Moravskoslezském kraji upomínající zašlou slávu rudního dolování. Petrův okruh se nachází v hloubce cca 45 m pod centrem obce. Celkově bude možné spatřit cca 200 m chodeb a pro jeho návštěvu je třeba zdolat dvacetimetrový prudký úsek vybavený žebříky. Na Petrově okruhu je možné vidět jednak středověké dobývky, ale i chodby z průzkumu z 50. let 20. st. Je možné rovněž spatřit torzo historického rumpálu a komín směřující až na úroveň štoly Antonína Paduánského. Staré patro, Petrův okruh a štola Antonína Paduánského…

Číst více

Při letošní návštěvě hornoměstského podzemí zveme zájemce o hornickou historii na prohlídku Petrova okruhu, který navazuje na Staré patro, jehož převážnou část bylo možné shlédnout již při loňských slavnostech. Petrův okruh je asi 45 m hluboko pod centrem obce, zhruba v prostoru pod křižovatkou na Dobřečov. Celkově je zpřístupněno asi 150 m chodeb a pro jeho návštěvu je třeba zdolat dvacetimetrový prudký úsek vybavený žebříky. Ty jsou pevně přichyceny ke skále. Hodit se budou i rukavice a vhodná obuv. Na Petrově okruhu se projdeme starými chodbami a nahlédneme do středověkových dobývek, ale i k dalšímu komínu směřujícímu dolů až na úroveň štoly Sv. Antonína Paduánského. Po trase bude možné shlédnout také historický důlní trakař na dopravu rudy, který tady zanechali naši předkové. Návštěvníky budou provádět zkušení členové našeho Hornického spolku Horní Město, z.s.

4/4