Muzeum


V našich sbírkách máme stovky předmětů, z nichž mnohé jsou k vidění v našem muzeu. Exponáty jsou rozděleny do několika tematických skupin.

Naší snahou je návštěvníkům ukázat techniku, která se používala v podzemí. S ohledem na ukončení hornické činnosti před více jak 50-ti léty bylo velmi složité sehnat exponáty, které byly používány výhradně v Horním Městě. Ty jsou zastoupeny pouze v omezeném počtu, avšak na straně druhé  je možné ukázat celou řadu jiných exponátů, které jako celek nabízí návštěvníkům ucelený pohled na vývoj důlní techniky. Návštěvníci tak mohou vidět řadu několika ucelených sbírek, které se týkají těchto oblastí:

  • karbidky, kahany
  • sebezáchranné přístroje, dýchací aparáty
  • analyzátory plynů.
  • odpalovací strojky
  • sbíječky, vrtací kladiva
  • galenit, zlato, bohuslavit aj.

HORNICKOU EXPOZICI SVÝMI DARY PODPOŘILI: